F0506

Café

Varje säsong har alla lagen i Landvetter Wings 1-2 helger då man ansvarar för cafét i Pinntorpshallen.

Cafeansvarig fördelar tid mellan föräldrar och lägger upp i FB-gruppen. Följ FB-gruppen, så du inte missar eventuellt tilldelad tid!

Passar inte tiden er så ber vi er att kontakta någon av de andra för att byta pass. Vi ber er även respektera varandra och komma i tid.


Nyckel/tagg till idrottshallen och cafét hämtas i ICA Landvetters förbutik och lämnas även tillbaka där. Legitimering krävs för utkvittering av nyckel. Det är separata nycklar för respektive dag (lördag och söndag).


Kontaktlista med telefonnummer och mejladresser finns bland dokumenten på Facebook och på hemsidan.

Tack för hjälpen!


Kolla gärna aktuellt matchschema då det händer att matcher ställs in eller tillkommer.


OBS!!

Var på plats en stund innan ert pass börjar för överlämning! (Caféansvarig kan också tilldela tid med lite överlapp)

Läs infon i dokumenten nedan!

"Viktigt att veta" - info om caféet

CAFEPÄRM (Finns i cafét, i skafferiet direkt till vänster innanför dörren in till cafét)


Caféansvarig för F0506 under HT2019/VT2020 är Magnus Sigvardson

Md fika 190644957
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub